Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sztuka i Środowisko

& 5.

Celem działania Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy uczniom i pracownikom liceum plastycznego Olsztynie w pełnej realizacji programu artystyczno-dydaktycznego.

&6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie i finansowanie plenerów artystycznych, wernisaży, wystaw, akcji plastycznych itp.
  2. Finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych oraz niesienie pomocy finansowej i rzeczowej szczególnie uzdolnionym  uczniom i absolwentom liceum plastycznego w Olsztynie.
  3. Współdziałanie z innymi podmiotami i osobami prowadzącymi działalność zbieżna z celami Stowarzyszenia.
  4. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia.
  5. Prowadzeniu działalności gospodarczej w kraju i za granicą, z której całość zysku przeznaczona będzie na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych