Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

  Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna, ul. Partyzantów 85, 10-527 Olsztyn,NIP 7391552485, REGON 001325595, tel. 0-89 541-21-90; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane m.in.:

  • zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,
  • budowania pozytywnego wizerunku placówki, prowadzenia strony internetowej,
  • zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej przez placówkę oraz realizacji jej statutowych zadań.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie placówki.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

  • 3 miesiące dla zapisu monitoringu wizyjnego;
  • do czasu odwołania zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku lub na przetwarzanie danych osobowych;
  • zgodnie z obowiązującymi w placówce przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.
 8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

  Tomasz Trzciałkowski

  tel. +48511793443

  https://idpo.pl/kontakt/

  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000), obowiązkiem administratora danych jest umieszczenie danych inspektora ochrony danych (wymienionych w art. 10 ust. 1 UODO):

inspektor ochrony danych:

Tomasz Trzciałkowski

tel. +48511793443

https://idpo.pl/kontakt/

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych