O szkole

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

im. Erica Mendelsohna w Olsztynie 

istnieje od 1988 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Nauka w szkole obejmuje czteroletni cykl kształcenia do VIII 2023r.

- wykształcenie w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego,

- wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie
  świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

Specjalności i specjalizacje:

a) specjalność - aranżacja przestrzeni, specjalizacja: aranżacja wnętrz
b) specjalność - formy rzeźbiarskie, specjalizacja: ceramika artystyczna
c) specjalność - techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne

Od 1.IX.2019 roku szkoła przekształca się w 5-letnie Liceum Sztuk Plastycznych, kształcące w specjalnościach jak wyżej.


Uwaga kandydaci do klasy pierwszej !

Szczegółowe informacje w zakładce REKRUTACJA

Przedmioty zawodowe:

- projektowanie graficzne,

- aranżacja wnętrz,

- ceramika artystyczna,

- malarstwo i rysunek,

- rzeźba,

- podstawy fotografii i filmu,

- podstawy projektowania z uwzględnieniem technik komputerowych,

- liternictwa, rysunku zawodowego i technicznego,

- historia sztuki

Stałe elementy edukacji realizowane poza szkołą:

- plenery malarskie

- plenery rzeźbiarskie

- projekty międzynarodowe

- współpraca regionalna ze szkołami plastycznymi

- projekty teatralno-plastyczne

- praktyki zawodowe dla ceramików

- współpraca z instytucjami kultury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych