Nauczyciele

Dyrektor - Aleksander Kuberski 

Wicedyrektor - Ewald Kornek

Kadra

Przedmioty artystyczne:

Aranżacje wnętrz

Julia Tarnowska

Ceramika artystyczna

Agnieszka Baranowska

Alicja Ruczko

Wojciech Kmieć / technolog 

Historia sztuki

Bartosz Ordelewski

Krystyna Magrel

Podstawy fotografii i filmu

Karolina Lewandowska

Bartosz Ordelewski 

Podstawy projektowania

Karolina Lewandowska

Wiesława Gadomska 

Magdalena Neumann

Projektowanie graficzne

Aleksander Kuberski

Julia Tarnowska

Karolina Lewandowska

Rzeźba

Adam Cieślak

Urszula Szmyt

Ewald Kornek 

Rysunek i malarstwo

Adam Cieślak

Anna Koniecpolska

Marek Szczęsny

Bartosz Świątecki 

Przedmioty ogólne: 

Biologia

Edward Szatkowski

Chemia

Maria Wróblewska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jacek Goździk

Fizyka

Lech Zygnerski

Geografia

Andrzej Juchno

Historia

Tomasz Bała

Język polski

Halina Januszewicz

Marta Sarnowska

Język angielski

Bartłomiej Purta

Dorota Szczęsna

Język niemiecki

Urszula Nyklewicz

Matematyka

Anna Siennicka-Stryjec

Podstawy przedsiębiorczości

Andrzej Juchno

Przysposobienie obronne

Jacek Goździk

Religia

Anna Kuberska

WOS

Tomasz Bała

Pedagog

Marzena Król-Marcinkowska

Wychowanie fizyczne

Zenon Drozdowicz

Zdzisław Górka

Elżbieta Sowa

Wychowawca w internacie

 

Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi 

Elwira Jurewicz – główna księgowa

Sabina Raińska – kierownik gospodarczy

Bogusława Moszczyńska – specj. ds. kancelarii i kadr

Marzena Topczyłko – księgowa/referent

Jadwiga Góralska – osoba sprzątająca

Edelgarda Dziarkowska – osoba sprzątająca

Mirosława Domjan – osoba sprzątająca

Olga Wróblewska – osoba sprzątająca

Rafał Tomczak - konserwator

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych