Kalendarz

KALENDARZ ROKU 2017/2018

Kalendarium

Data

Godzina

1. Inauguracja roku szkolnego

4.09.17

9.00

2. Spotkanie z rodzicami  klas I

8.09.17

17.00

3. Spotkanie Rady Rodziców

8.09.17

16.00

4.  Dzień Edukacji Narodowej – uroczystości szkolne  13.X. godz. 13.15

13.10.17

 

5. Dzień Wszystkich świętych – dzień wolny /środa/

1.11.17

 

6. Dzień Niepodległości  - uroczystości szkolne

    10.11./ forma do ustalenia przez kl.IIIa/

10.11.17 /piątek//

 

7.Informacja o ocenach proponowanych w I sem.

   Spotkanie z śródokresowe z rodzicami

do 1.12.17

1.12.17

 

17.00

8. Przegląd z rysunku, malarstwa i rzeźby klas III – etap szkolny / szczegóły ustali RA/

27-30.11.17

 

 

9. Zimowa przerwa świąteczna

23.12-1.01.18

 

10. Początek zajęć

 2.01.18 / wtorek/

 

11. Klasyfikacja za I semestr

·        wystawianie ocen do

·        podania o egz. klasyfikacyjne

·        Rada Klasyfikacyjna

·        Oceny w II sem.

 

22.12.17

do 5.01.18

5.01.18

Od 2.01.18

 

 

 

14.00

 

12. Ferie zimowe

·        początek zajęć po feriach

22.01-4.02.18

5.02.18

 

13. Makroregionalny Przegląd z Rysunku Malarstwa i

      Rzeźby w Gronowie Górnym

22/24.03.2018

 

 

14. Wiosenna przerwa świąteczna

·        początek zajęć

29.03-3.04.18

4.04.18

 

15. Propozycja ocen ze wszystkich przedmiotów i sprawowania przekazywana  na spotkaniu z rodzicami

18.05.18

17.00

16. Plenery klas II  i  III / wycieczki klas I w okresie

21.05 - 30.05.18

 

17. Egzaminy wstępne

 

·        ogłoszenie wyników egzaminów

8-9.06.18 /piątek, sobota- szczegóły ustali RA/

12.06.18

 

18. Dodatkowe dni wolne od zajęć .

2,4.05.18

1.06.18

 

 

19. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

      wychowawczych

·        wystawianie ocen do

·        podania o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

·        Rada klasyfikacyjna

·        egzaminy klasyfikacyjne

·        Złożenie świadectw dyrektorowi do podpisu

 

 

13.06.18

do 19.06.18

19.06.18

21.06.18

21.06.18

 

 

 

 

15.00

20. Zakończenie roku szkolnego

22.06.18 /piątek/

10.00

 

 

KALENDARZ MATURZYSTÓW w roku szkol. 2017/2018

 

Kalendarium

Data

Odpowiedzialni

1.     Zgłoszenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wraz z wyborem przedmiotów i zakresem ich zdawania.

*Zadeklarowanie przez maturzystów wyboru tematu prezentacji z języka polskiego i poinformowanie o swoim wyborze nauczyciela uczącego.

*Złożenie wniosku o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb.

 

 

do  30.09.

 

do  30.09.

 

 

do 15. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ustalenie z promotorem tematu pracy dyplomowej,

    * zakresu pracy dyplomowej

6.10.

27.10.- 6tyg. do weryfik.

promotorzy

3.  Próbne matury – dwie obowiązkowe , trzecia wg. uznania nauczyciela                                       

                                                                  

                                                                  

Wg. ustaleń nauczyciela

n-le przedmiotów maturalnych

4. Weryfikacja pracy dyplomowej tzw. dopuszczenie do dyplomu / szczegóły do ustalenia z RA/

11.12. 2017

12.12.2017

13.12.2017

14.12.2017

Tarnowska

Baranowska

Lewandowska

5. Informację o ocenach ze wszystkich przedmiotów i sprawowania  podajemy w LIBRUSIE ( 7 tyg.pracy w II sem.)

do  5.03.18

wychowawcy

6. Zakończenie zajęć klas IV

    Wystawianie ocen do

      * składanie podań o egzaminy poprawkowe do

·        Rada klasyfikacyjna

28.03.18

28.03.18

4.04.18

5.04.18

 

7. Po zakończeniu zajęć w kl.IV organizowane będą zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego i maturalnego wg. odrębnego planu .

od 4.04.18

WicedyrektorEwald Kornek

8. Termin złożenia teczek promotorom

10.04.18

promotorzy

9. EGZAMIN DYPLOMOWY

17-19.04.18

promotorzy

10.Tworzenie wystawy DYPLOMY 2016

20-23.04.18

promotorzy

11.Złożenie świadectw  dyrektorowi do podpisu

25.04.2018

 

12. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły

    /wystawa prac dyplomowych – głównie na holach/

26.04.18 godz. 17.00

Wych. kl.III-IV, promot.

 

 

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH w roku szkol. 2017/2018

 

Nazwa

Termin

Odpowiedzialni

1. Poznanie  patrona szkoły w siedzibie BORUSSII – 3 godz. lekcyjne w tym godz. wychowawcza.

IX/X.17

I a

I b

 

A. Koniecpolska

J. Tarnowska

2.Otrzęsiny

 

IX/X. 17

 

A. Kuberska kl.II a

M. Szczęsny kl. II b

3.DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13.X.17

Klasa III b

B. Świątecki

4.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI i złożenie wiązanki pod pomnikiem Orła Białego

10.XI.17

H. Januszewicz kl.IIIa

 

5. MIKOŁAJKI – dekoracja świąteczna

                          szkoły

6.XII.17

Klasa II a –

A.    Kuberska

 

 

 

 

6. WIGILIA klasowa i szkolna

 

22.XII.17

Klasa Ia

A.    Koniecpolska

/ szkolna/

 

7. STUDNIÓWKA

….I. 2018 godz. 19.00

 

Klasy IV a , b

U. Nyklewicz

B. Purta

8. DZIEŃ WIOSNY I PATRONA SZKOŁY

21.III.2018

Kl. II b

M. Szczęsny

K. Magrel

 

 

9. POŻEGNANIE KLAS IV

26.IV.18

Klasa III a,b,   

B.Świątecki

H. Januszewicz

10. „Śniadanie na trawie”

Ustali Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny

11. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - DEKORACJA

22.VI.18

Klasa Ib

 J. Tarnowska

 

12. Dekoracja na początek roku szkolnego

31.VIII.18  / piątek/

Klasa I a

A.    Koniecpolska