Kursy Przygotowawcze do Egzaminów wstępnych w naszym liceum.

Terminy sobotnich kursów przygotowawczych

do egzaminu wstępnego
na rok szkolny 2016/2017

20, 27 – lutego 2016
5, 12 - marca 2016
2, 9, 16, 23 kwietnia 2016

Termin składania dokumentów : 25.05.2016r.
Termin egzaminów; 7-8.06.2016r.
Ogłoszenie wyników: 9.06.2016r.