Egzamin wstępny do liceum na rok szkolny 2022/2023

 

Egzamin wstępny do  liceum na rok szkolny 2022/2023 trwa 2 dni

1.    Rysunek- martwa natura. (ołówki miękkie- własne)
2.    Malarstwo- martwa natura.( farby wodne nie akwarele- rekomendowane akryle w tubach)
3.    Rzeźba – kompozycja z wyobraźni (glina przygotowana przez szkołę)
4.    Rozmowa kwalifikacyjna

Drodzy Kandydaci do szkoły wchodzicie wejściem bocznym od strony boiska
 / ul. Lanca/  (bez osób towarzyszących). Wjazd na parking od strony ul. Partyzantów.
Czekamy na Was od godz. 7.50 do 8.20. Początek egzaminu 8.30
Odszukajcie na tablicy ogłoszeń przy wejściu harmonogramu oraz swojego nazwiska w przydzielonej grupie. Jest 8 grup w porządku alfabetycznym.
 Każdego dnia trzeba przystąpić do 2 egzaminów wg. harmonogramu.

I     przedmiot  od godz. 8.30 do 10.30
II   przedmiot 10.45 do 12.45

Z legitymacją szkolną meldujecie się nauczycielowi prowadzącemu egzamin w odpowiedniej pracowni.

Wszystkim kandydatom życzymy połamania pędzli i ołówków.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych