SZKOLENIE METODYCZNE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

 

Dnia 18 marca 2022 roku  w naszej szkole odbyło się szkolenie regionalne nt. „Depresja, lęk i zaburzenia nastroju. Jak pracować z uczniem z zaburzeniami na tle emocji.” Prowadziła je Pani Małgorzata Mozerys-Ćwikła ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CEA w Supraślu.
W szkoleniu wzięło udział 26 nauczycieli z 7 szkół plastycznych z Olsztyna, Łomży, Supraśla, Gronowa Górnego, Radomia, Płocka i Warszawy.
Szkolenie przeprowadziliśmy w szkolnym Salonie Wystawowym, korzystając z profesjonalnej infrastruktury audio-video. Pani prowadząca temat szkolenia, podzieliła je na 4 części.
1. Zdrowie psychiczne nastolatka. Charakterystyczne zmiany w rozwoju układu nerwowego w  okresie dojrzewania.
2. Depresja, samouszkodzenia, ryzyko samobójcze – rozumienie zjawiska, zadania i rola nauczyciela oraz pedagoga i psychologa szkolnego.
3. Pierwsza pomoc emocjonalna. Uruchamianie wsparcia w środowisku. Elementy interwencji kryzysowej w szkole.
4. Dobrostan nauczyciela. Wysokowrażliwi - jak dbać o siebie.

 

konferencja2-1
konferencja2-2

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych