KOMPETENTNI UCZNIOWIE

 

 .

 

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe z historii sztuki realizowane są w soboty. Połowa z nich ma charakter terenowy. W ramach projektu Kompletni Uczniowie uczestnicy zajęć mieli już okazję zwiedzać najciekawsze zabytki, muzea i galerie sztuki w Warszawie, Gdańsku i Toruniu. Odwiedzą też instytucje związane ze sztuką funkcjonujące w Olsztynie.

 

274607850 1520367271678991 3047920300354900274 n
274607850 1520367271678991 3047920300354900274 na
IMG 20220125 104617
IMG 20220125 133120
IMG 20220125 134356
IMG 20220125 134628
IMG 20220125 155938
IMG 20220226 131050
IMG 20220226 131535
IMG 20220226 153433
IMG 20220226 155238
IMG 20220226 155257
IMG 20220226 160146
IMG 20220226 164736
IMG 20220305 104231
IMG 20220312 121156
IMG 20220312 122353
IMG 20220312 123720
IMG 20220312 124030
IMG 20220312 124046
IMG 20220312 152817
IMG 20220326 130158
IMG 20220326 130232
IMG 20220326 135812
IMG 20220326 140301
IMG 20220326 143735
IMG 20220326 143902
IMG 20220326 144349
IMG 20220326 144652
IMG 20220326 145317
IMG 20220326 150841
IMG 20220326 151108
IMG 20220326 151118
IMG 20220326 162945
IMG 20220326 164010
IMG 20220326 172418
IMG 20220326 172618
IMG 20220326 173953
IMG 20220326 174211
IMG 20220326 174514
IMG 20220326 175002
IMG 20220326 175101
IMG 20220326 175909
IMG 20220326 180937
IMG 20220326 182508
IMG 20220326 182803
IMG 20220326 183105
IMG 20220326 184106
IMG 20220402 100022
IMG 20220402 102650
IMG 20220402 102809
IMG 20220402 111510
IMG 20220402 120429
IMG 20220402 120829
IMG 20220402 124104
IMG 20220402 141032
IMG 20220402 142449
IMG 20220402 142646

 

Grudzień 2021

W ramach programu Kompetentni Uczniowie w PLSP zakończyliśmy szkolenie z druku Riso!!! Poznajcie efekty pierwszych ćwiczeń naszą Sf 9350 EII!!! Serdecznie pozdrawiamy X-Press Wydawnictwo Eksperymentalne i dziękujemy za warsztaty

 

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

 

Październik 2021

Fotografia reprodukcyjna - bezcieniowa fotografia katalogowa przeprowadzonego w dniach 21.10.2021 oraz 26-26.10.2021 w ramach projektu Kompetentni uczniowie w PLSP w Olsztynie.

01.DSC00137-copy
02.DSC00143-copy
03.DSC00327-kopia
04.DSC00251-copy
05.DSC00350-kopia
06.DSC00165 copy
07.DSC00297-copy
08.DSC00319-kopia
09.DSC00225-copy

 

Lipiec/Sierpień 2021

WAKACYJNE STAŻE UCZNIOWSKIE - KONSERWATOR ZABYTKÓW

 

20210728 120307
20210729 110629
20210729 120517
20210729 120621
glotowo
marcel-2
marcel-3

 

WAKACYJNE STAŻE UCZNIOWSKIE W TEATRZE im. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE

jaracz 1
jaracz 10
jaracz 2
jaracz 3
jaracz 4
jaracz 5
jaracz 6
jaracz 7
jaracz 8
jaracz 9

 

Maj 2021

 

Jest to komplet dokumentów do wglądu dla nauczycieli i uczniów.
Ich wypełnianie będzie odręczne po wydrukowaniu oryginałów w szkole.

POBIERZ:

1 PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZNIÓW

2 KARTA OCENY KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNEGO UCZNIA

3 KARTA OCENY KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNEGO

4 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

5 UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA

7 PROTOKÓŁ REKRUTACJI UCZNIÓW

8 UMOWA UCZESTNICTWA

9 OPINIA WYCHOWAWCY KLASY

10 ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE

11 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA

12 PROTOKÓŁ REKRUTACJI NAUCZYCIELI

 

Luty 2021

Marszałek woj. warmińsko mazurskiego, dofinansował szereg działań, mających przybliżyć naszych uczniów do rynku pracy głównie w zawodach artystycznych w tym plastycznych.

 

Budżet ogółem na dwa lata wynosi 589.948,88 zł.

2021 - 319.439,36 zł    2022- 270.509,52 zł

W 2021 roku

ZADANIE 1. Wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji -   52.280,00 zł

ZADANIE 2. Indywidualna diagnoza potrzeb i predyspozycji 70 uczniów z klasy II i III  – 35.140,00 zł

ZADANIE 3. Wsparcie uczniów w zdobyciu dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych – 82.646,71 zł

ZADANIE 4. Staże uczniowskie dla 10 uczniów – 53.000,00 zł

ZADANIE 5. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – 32.484,00 zł.

 

Z PROJEKTU zakupimy ( IV-VI) między innymi:

- ploter dla pracowni graficznej i aranżacji wnętrz, 9.500 zł

- zestaw 3 prof. komputerów z monitorami graficznymi do pracowni aranżacji wnętrz (s. 37), 27.000zł

- jeden profesjonalny aparaty fotograficzny do fotografii między innymi dokumentacji prac plastycznych, obiektyw, stół do fotografii bezcieniowej ( s.12), 16,000zł

- zestaw oryginalnych materiałów zużywalnych dla ceramiki do prowadzenia kursu, 9.300zł

- podręczniki i ćwiczenia z j. angielskiego dla szczególnie zainteresowanych ,2.400zł

- materiały zużywalne na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matemaryki, j. niemieckiego, historii sztuki, biologii, 4.200zł

- zestaw szalek, pipet, zlewek, trwałe preparaty mikroskopowe do zajęć z biologii, 1.800zł

 

W ramach PROJEKTU z budżetu szkoły pod koniec roku 2020 kupiliśmy:

- zestaw 3 profesjonalnych komputerów z monitorami graficznymi do pracowni graficznej, scaner A3, 3 duże stoły (s.11), 27.000zł + 1.750 zł

- zestaw 2 prof. komputerów z monitorami graficznymi do pracowni aranżacji wnętrz ( s.37), 18.000zł netto

- 1 zestaw  prof. komputer z monitorem graficznym do pracowni fotograficznej (s. 12), 9.000zł

 

W ramach PROJEKTU z budżetu szkoły w 2021:

- kupimy profesjonalną drukarkę nowej generacji do druków unikatowych RISOGRAF –  40.000zł              

- zaaranżujemy na korytarzu II piętra lekką optycznie, szklaną przestrzeń na Ploter i Risograf dla działań głównie graficznych i z aranżacji wnętrz.

- sprzęt foto w tym renowacja lamp  ok. 2.000zł

- stacjonarny skaner 3D z oprogramowaniem Solid Edge, jako doposażenie pracowni rzeźby 3D ( s.3)- 10.000zł   

 

Świadome doposażenie kilku ważnych, wiodących pracowni daje szkole nową jakość. To czego nie dało się ująć do PROJEKTU, nie wypadło dzięki środkom budżetowym szkoły. Częściowo zakupiliśmy niezbędny sprzęt już w 2020 roku, resztę mam nadzieję dokupimy w roku bieżącym.

 

MŁODZIEŻY !

Po przeprowadzonej indywidualnej diagnozie potrzeb i predyspozycji, którą rozpoczniemy w kwietniu dla klas II i III, przedstawimy WAM ofertę zdobycia dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz listę miejsc staży zawodowych.

Każdy uczeń ubiegający się o miejsce stażu, zostanie oceniony wg precyzyjnych kryteriów takich jak: oceny, frekwencja, status materialny, aktywność na kursach i szkoleniach.

Oprócz listy miejsc, gdzie nasi uczniowie mogą podnosić swoje kompetencje, namawiamy WAS, abyście  przedstawili nam swoje propozycje miejsc na staże, w których  chcielibyście odbyć praktyki zawodowe. Projekt zakłada taką ewentualność podpisania umowy z nowym podmiotem.

Liczymy na WASZĄ aktywność i kreatywność.


Listopad 2020

Z satysfakcją informuję, że składany  15 września br. wniosek o dofinansowanie Projektu „Kompetentni uczniowie w PLSP w Olsztynie” uzyskał najwyższą w województwie Warm.-Mazurskim punktację i podlega obecnie procedurze negocjacyjnej.

Jesteśmy krok bliżej do realizacji tego ambitnego projektu, który może ruszyć w maju 2021 roku.

 

 

 

 Informacja o wyborze partnera:

 Wybrano partnera (11-09-2020) : PROJECT HUB Sp. z o.o. ul. Cienista 3, 60-587 Poznań

 POBIERZ : Ogłoszenie o naborze na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. 25.08.2020 Olsztyn

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych