EGZAMIN WSTĘPNY

 

Egzamin Wstępny z powodu pandemii został ograniczony do trzech zadań i jego realizacja trwa 1 dzień dla każdego kandydata.

 

  1. Rysunek- martwa natura. (ołówki miękkie- własne)
  2. Malarstwo- martwa natura. ( farby wodne [nie akwarele] - własne) szkoła zabezpiecza papier.
  3. Rzeźba – kompozycja z wyobraźni (glina przygotowana przez szkołę)

 

Drodzy kandydaci,

do szkoły wchodzicie w maseczkach wejściem głównym bez rodziców, opiekunów.

Czekamy na Was od godz. 7.50 do 8.20.

Początek egzaminu 8.30. Koniec egzaminu o godzinie 15.00.

Odszukajcie na tablicy ogłoszeń swoje nazwisko i przydzielony Wam numer przy nazwisku i numer sali egzaminacyjnej.

Wszyscy  zostaliście podzieleni na grupy.

W salach egzaminacyjnych zachowujemy  społeczny dystans minimum 1,5 metra.

Po pomiarze temperatury w drzwiach szkoły i zdezynfekowaniu rąk,  będziecie kierowani do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.

Ze swoją legitymacją szkolną meldujecie się nauczycielowi prowadzącemu egzamin w odpowiedniej pracowni.

 

Z powodu dużej ilości kandydatów:

1 CZERWCA będą egzaminowani kandydaci z nazwiskiem zaczynającym się na literę A do M włącznie.

2 CZERWCA zapraszamy kandydatów z nazwiskami zaczynającymi się na literę N do Z.

 

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW WSTĘPNYCH KAŻDEGO DNIA

I PRÓBA Godz. 8.30 do 10.30

II PRÓBA Godz. 10.45 do 12.45

III PRÓBA Godz. 13.00 do 15.00

 

Wszystkim kandydatom życzymy połamania pędzli i ołówków.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych