Termomodernizacja Elewacji Frontowej i przebudowa wejścia głównego do szkoły

 

30.03.2021 Finał Projektu

Termomodernizacji Elewacji Frontowej i przebudowy wejścia głównego do szkoły,

wykonany przez Biuro Architektoniczne „GADOMSCY” autorów naszego Salonu Wystawowego.

 

Realizacja projektu planowana w tym lub w przyszłym roku

 

Liceum Plastyczne cam 01
Liceum Plastyczne cam 02
Liceum Plastyczne cam 03
Liceum Plastyczne cam 04

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych