KOMPETENTNI UCZNIOWIE W PLSP OLSZTYN NOWY PROJEKT- NOWE SZANSE

 

Marszałek woj. warmińsko mazurskiego, dofinansował szereg działań, mających przybliżyć naszych uczniów do rynku pracy głównie w zawodach artystycznych w tym plastycznych.

 

Budżet ogółem na dwa lata wynosi 589.948,88 zł.

2021 - 319.439,36 zł    2022- 270.509,52 zł

W 2021 roku

ZADANIE 1. Wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji -   52.280,00 zł

ZADANIE 2. Indywidualna diagnoza potrzeb i predyspozycji 70 uczniów z klasy II i III  – 35.140,00 zł

ZADANIE 3. Wsparcie uczniów w zdobyciu dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych – 82.646,71 zł

ZADANIE 4. Staże uczniowskie dla 10 uczniów – 53.000,00 zł

ZADANIE 5. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – 32.484,00 zł.

 

Z PROJEKTU zakupimy ( IV-VI) między innymi:

- ploter dla pracowni graficznej i aranżacji wnętrz, 9.500 zł

- zestaw 3 prof. komputerów z monitorami graficznymi do pracowni aranżacji wnętrz (s. 37), 27.000zł

- jeden profesjonalny aparaty fotograficzny do fotografii między innymi dokumentacji prac plastycznych, obiektyw, stół do fotografii bezcieniowej ( s.12), 16,000zł

- zestaw oryginalnych materiałów zużywalnych dla ceramiki do prowadzenia kursu, 9.300zł

- podręczniki i ćwiczenia z j. angielskiego dla szczególnie zainteresowanych ,2.400zł

- materiały zużywalne na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matemaryki, j. niemieckiego, historii sztuki, biologii, 4.200zł

- zestaw szalek, pipet, zlewek, trwałe preparaty mikroskopowe do zajęć z biologii, 1.800zł

 

W ramach PROJEKTU z budżetu szkoły pod koniec roku 2020 kupiliśmy:

- zestaw 3 profesjonalnych komputerów z monitorami graficznymi do pracowni graficznej, scaner A3, 3 duże stoły (s.11), 27.000zł + 1.750 zł 

- zestaw 2 prof. komputerów z monitorami graficznymi do pracowni aranżacji wnętrz ( s.37), 18.000zł netto

- 1 zestaw  prof. komputer z monitorem graficznym do pracowni fotograficznej (s. 12), 9.000zł

 

W ramach PROJEKTU z budżetu szkoły w 2021:

- kupimy profesjonalną drukarkę nowej generacji do druków unikatowych RISOGRAF –  40.000zł              

- zaaranżujemy na korytarzu II piętra lekką optycznie, szklaną przestrzeń na Ploter i Risograf dla działań głównie graficznych i z aranżacji wnętrz.

- sprzęt foto w tym renowacja lamp  ok. 2.000zł

- stacjonarny skaner 3D z oprogramowaniem Solid Edge, jako doposażenie pracowni rzeźby 3D ( s.3)- 10.000zł   

 

Świadome doposażenie kilku ważnych, wiodących pracowni daje szkole nową jakość. To czego nie dało się ująć do PROJEKTU, nie wypadło dzięki środkom budżetowym szkoły. Częściowo zakupiliśmy niezbędny sprzęt już w 2020 roku, resztę mam nadzieję dokupimy w roku bieżącym. 

 

MŁODZIEŻY !

Po przeprowadzonej indywidualnej diagnozie potrzeb i predyspozycji, którą rozpoczniemy w kwietniu dla klas II i III, przedstawimy WAM ofertę zdobycia dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz listę miejsc staży zawodowych.

Każdy uczeń ubiegający się o miejsce stażu, zostanie oceniony wg precyzyjnych kryteriów takich jak: oceny, frekwencja, status materialny, aktywność na kursach i szkoleniach.

Oprócz listy miejsc, gdzie nasi uczniowie mogą podnosić swoje kompetencje, namawiamy WAS, abyście  przedstawili nam swoje propozycje miejsc na staże, w których  chcielibyście odbyć praktyki zawodowe. Projekt zakłada taką ewentualność podpisania umowy z nowym podmiotem.

Liczymy na WASZĄ aktywność i kreatywność.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych