Zmiany w Regulaminie prac uczniowskich powstałych w szkole

 

Zarządzeniem Dyrektora szkoły w Regulaminie prac uczniowskich powstałych w szkole został zmieniony ppkt.d dotyczący prac dyplomowych i aneksów.

Regulamin jest dostępny do pobrania w zakładce: O SZKOLE / DOKUMENTY

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych