Ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych do klas I.

 

Ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych do klas I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
W roku szkolnym 2020/2021 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie utworzy dwie klasy pierwsze.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych