Kandydaci zakwalifikowani do PLSP

 

Prosimy kandydatów zakwalifikowanych do PLSP w Olsztynie o złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do dnia 10 lipca 2020r. Nie dostarczenie świadectwa będzie równoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów są dostępne w szkole.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych