Egzamin Wstępny

Egzamin Wstępny z powodu pandemii został ograniczony do trzech zadań.

 

  1. Rysunek- martwa natura. (ołówki miękkie- własne)
  2. Malarstwo- martwa natura.( farby wodne nie akwarele - własne)
  3. Rzeźba – kompozycja z wyobraźni (plastelina przygotowana przez szkołę)

 

Drodzy Kandydaci do szkoły wchodzicie w maseczkach wejściem głównym.

Czekamy na Was od godz. 7.50 do 8.20. Początek egzaminu 8.30

Odszukajcie na tablicy ogłoszeń swoje nazwisko i przydzielony Wam numer.

Wszyscy  zostaliście podzieleni na grupy A, B lub C.

Aby w salach egzaminacyjnych zachować społeczny dystans, każda z grup podzielona została na trzy podgrupy np. A1, A2, A3. W przypadku egzaminu na sali gimnastycznej nie ma podziału na podgrupy ( duża sala).

Po pomiarze temperatury w drzwiach szkoły i zdezynfekowaniu rąk,  będziecie kierowani do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.

Ze swoją legitymacją szkolną meldujecie się nauczycielowi prowadzącemu egzamin.

 

Wszystkim kandydatom życzymy połamania pędzli i ołówków.

 

 

 

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 

Dnia 29 czerwca 2020 r. /poniedziałek/

 

 

Godz. 8.30 do 10.30

 

Grupa A

Rysunek sala gimnastyczna AI,AII,AIII nr 1 – 16

 

Grupa B

 Malarstwo sala 14   B I     nr 17-22           

Malarstwo sala 24   B II   nr 23- 27  

Malarstwo sala  35  B III  nr 28-32   

 

Grupa C

Rzeźba sala 25  C I    nr 33 – 37     

Rzeźba sala 23  C II   nr 38 – 42  

Rzeźba sala 22  CIII   nr 43- 48 

 

 

Godz. 10.45 do 12.45

 

Grupa A

Malarstwo sala 14   A I nr   1-6       

Malarstwo sala 24   A II nr 7- 11 

Malarstwo sala  35  A III nr 12-16 

 

Grupa B

Rzeźba sala 25  B I  nr 17 – 22   

Rzeźba sala 23  B II nr 23 – 27

Rzeźba sala 22  BIII nr 28- 32

 

Grupa C

Rysunek sala gimnastyczna CI, CII, CIII nr 33– 48

 

 

Godz. 13.00 do 15.00

 

Grupa A

Rzeźba sala 25  A I   nr 1 – 6   

Rzeźba sala 23  A II nr  7– 11 

Rzeźba sala 22  AIII nr 12-16  

 

 

Grupa B     

Rysunek sala gimnastyczna BI, BII, BIII nr 17 – 32

       

 

Grupa C

 Malarstwo sala 14  CI    nr 33-37   

Malarstwo sala 24  CII  nr 38- 42   

Malarstwo sala  35  C III nr 43-48

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych