Zmiana formuły Ogólnoposkiego Przeglądu z rysynku, malarstwa i rzeźby.

Przedstawiamy bardzo ważne informację dotyczącą zmiany formuły przeprowadzania Przeglądu z rysunku, malarstwa i rzeźby, które w szczególności powinny zainteresować uczniów tegorocznych klas trzecich.

W dniu 12 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Centrum Edukacji Artystycznej przygotowało prezentację wyjaśniająca wprowadzane zmiany.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

link do pobrania prezentacji: PREZENTACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych