MOBILNY JĘZYK OLSZTYŃSKIEGO PLASTYKA

MOBILNY JĘZYK OLSZTYŃSKIEGO PLASTYKA

Czy praca nauczyciela to ślęczenie przy biurku, pośród licznych klasówek, ciągły pośpiech bez
wytchnienia i nieustanny stres? Nie w olsztyńskim Plastyku!
Nauczyciele Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie postanowili zerwać z obiegową opinią i
wyruszyli w świat! A dokładniej do Wielkiej Brytanii. W przeciągu dwóch lat w ramach programu
POWER dyrektor i nauczyciele uczestniczyli w projekcie „Gimnastyka języka”, podczas którego niemal
połowa kadry pedagogicznej wyjechała do najlepszych szkół językowych w Oxfordzie, Londynie i
Edynburgu, by doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Ale wyjazdy te to nie tylko przygoda językowa! To także możliwość rozwoju zawodowego,
poszerzanie wiedzy, obserwacja nowych metod nauczania, korzystanie z nowoczesnych narzędzi
niezbędnych w pracy nauczycielskiej. A ponieważ człowiek nie samą pracą żyje, pobyt zagranicą
umożliwił nam także zawiązanie międzynarodowych znajomości, zwiedzanie ciekawych miejsc oraz
obcowanie ze sztuką na najwyższym poziomie. Wszakże nie od dziś wiadomo jak bogatymi zbiorami
mogą się pochwalić brytyjskie muzea!
Dziś olsztyńska szkoła plastyczna jest otwarta na nowe wyzwania, projekty, inicjatywy. Wiemy, że
zdobyte doświadczenie przysłużyło się do jeszcze lepszej pracy, że udział w projekcie, rozmaite
szkolenia, podróże wzmocniły warsztat nauczycieli, a tym samym zagwarantowały uczniom wysoki, a
nawet światowy, poziom edukacji.

Marta Sarnowska