Uroczystość nadania imienia Ryszarda Szmyta pracowni rzeźby.

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste nadanie imienia RYSZARDA SZMYTA pracowni rzeźby.

Ryszard Szmyt był wspaniałym człowiekiem, artystą oraz pedagogiem. Jesteśmy bardzo dumni kontynuując tradycje, które Pan Ryszard zapoczątkował w naszej szkole prawie trzydzieści lat temu.